Cart (Empty)     Login/Register    
Sälj Stil Indikator

Bookmark and Share

Säljstilsindikatorn är ett professionellt utarbetat, självinstruerande utvecklings-och kommunikationsinstrument. Det är inte ett test som man antingen kan lyckas eller misslyckas med.

Alla arbetar med försäljning! Framgångsrik försäljning är ingen slump. Innehållet i SSI och SSI fördjupande tolkningar och det fullständiga säljträningsprogrammet/-systemet/boken, Varför säljer inte du som jag köper? kommer att hjälpa individer och grupper att förbättra sina säljresultat. Om processen kombineras med andra CRG-resurser, som till exempel Jobbstilsindikatorn och Värdepreferensindikatorn kommer den att ge betydande konkurrensfördelar.

 

 

 

 

Säljstilsindikatorn kan hjälpa dig att:
 • Identifiera din säljstil när det gäller att svara på prospects, kunder och säljuppdrag
 • Få bättre förståelse för och accepterande av andra samt bli bättre förstådd och mer accepterad av andra
 • Identifiera konsekvenserna och/eller styrkorna i din säljstil vad gäller att skapa relationer till dina prospects och kunder
 • Fastställa dina reaktioner i samband med säljstress och få kunskap om hur du kan kompensera eventuella svagheter.
 • Få bättre förståelse för din kunds köpstil och lära dig interagera med dem på ett effektivare sätt.
 • Lära dig att framgångsrikt och snabbt skapa goda relationer med dina kunder, potentiella kunder och andra.
 • Skapa harmoni och öka produktiviteten genom att använda ett gemensamt språk när du talar med andra om stilbeteenden som är mer effektiva eller produktiva i olika säljsituationer
 • Bestämma vilken arbetsstil och arbetsmiljö som passar bäst för dig, så att du kan välja den bästa säljroll, struktur och ansvar på ett mer medvetet sätt.
 • Få kunskap om mänskligt beteende som du kan använda för att minska spänning och skapa harmoni i relationer med prospects och kunder samt när du interager ar med dina kollegor.
 • Ta fram en plan för att öka din säljstilsflexibilitet och effektivitet under säljsamtal med prospects och kunder samt när du interager ar med teammedlemmar.
 • Möjliggöra säljteamutveckling genom en noggrann bedömning av teammedlemmars styrkor och svagheter.

 

US$25