Cart (Empty)     Login/Register    
BẢNn GIẢI ĐOÁNán CHUYÊNn SÂU

Bookmark and Share

Cá Tính (PSI In-Depth Interpretations) rõ ràng và dễ dàng áp dụng vào đời sống hàng ngày hơn. Với lần chỉnh sửa này, hơn 90% lời dẫn giải trong mỗi kiểu cá tính được xem là chính xác hơn 90%, với những người trung bình thì kiểu cá tính hầu như rất đúng với số điểm của họ.Một quyết định đã được đưa ra để thực hiện Bản Diễn Dịch có giá trị cao này nhằm mục đích cung ứng tài liệu sẵn có để sử dụng với giá vừa phải để mọi người có thể hiểu hơn về kiểu cá tính của chính họ và những người họ có thể gặp trong cuộc sống. Nghiên cứu Bản Giải Đoán Chuyên Sâu về những người đặc biệt là những người bạn làm việc hoặc sống chung sẽ giúp bạn có được nhận thức chi tiết về cá tính đặc biệt của họ. Với sự hiểu biết thêm này, bạn sẽ phát triển những mối quan hệ cá nhân hoặc quan hệ làm ăn tốt hơn và giải quyết những vấn đề phát sinh dễ dàng hơn.Giá trị thật của Chỉ Số Cá Tính (PSI) dựa vào dùng những thông tin qua bản giải dịch hoàn bị và áp dụng những kiến thức để cải thiện đời sống của bạn và người khác. Việc hoàn tất Chỉ Số Cá Tính chỉ là sự bắt đầu không phải là cuối cùng.

 

Chúng tôi thúc giục bạn nên cẩn thận xem lại dạng cá tính Bản Giải Đoán Chuyên Sâu – Chỉ Số Cá Tính (PSI In-Depth Interpretations) để bạn có thể cân nhắc những cơ hội để cải thiện và thay đổi.

US$20