Cart (Empty)     Login/Register    
PSI Fördjupande tolkningar

Bookmark and Share

 

Dessa fördjupande tolkningar harutarbetats och förfinats under en långrad år. Tusentals personer har läst democh lämnat feedback om hur noggranna och användbara de är.

 

Många ändringar under de senaste 20 åren har gjort PSI fördjupande tolkningar tydligare och lättare att läsa och lättare att tillämpa på ditt dagliga liv. Med dessa revideringar uppfattas mer än 90 % av de kommentarer som finns ivarje mönster till mer än 90 % korrekta av den genomsnittlige testdeltagaren, somhar läst det mönster som bäst passar hans eller hennes resultat.

 

Vi bestämde oss för att göra dessa högt utvecklade tolkningar tillgängliga till en mycket rimlig kostnad, för att göra det möjligt för människor att bättre förstå sina egna stilmönster och mönstren hos andra som de möter i sina liv. Om du studerar en fördjupad tolkning av speciella personer som du arbetar eller lever med, kan det hjälpa dig att få en detaljerad uppfattning av deras unika stil. Med denna nya kunskap kommer du att vara bättre rustad att utveckla dina personliga relationer eller yrkesrelationer och att bättre kunna lösa problem som uppstår.

 

Det verkliga värdet av Personlig stilindikator ligger i att använda informationen som finns i PSI fördjupande tolkningar och tillämpa denna kunskap för att förbättra ditt och andras liv. Genomförandet av PSI är början, inte slutet. Vi rekommenderar att du noggrant går igenom dina mönster i PSI fördjupande tolkningar så att du kan överväga möjligheterna att förbättra och ändra.

 

US$20