Cart (Empty)     Login/Register    
Persoonlijke Stijl Indicator

Bookmark and Share

De PSI kan u helpen om:

  • Uw eigen stijl duidelijk te krijgen: uw manier van reageren op mensen, opdrachten en situaties.
  • Uzelf beter te begrijpen en te accepteren en ook anderen beter te begrijpen en te aanvaarden.
  • De consequenties in te zien van uw manier van omgaan met anderen.
  • Uw persoonlijke reacties op spanningen en werkdruk op een rijtje te zetten en te leren hoe u uw zwakke punten kunt compenseren.
  • Beter de stijlen van anderen te begrijpen en te leren er effectiever mee om te gaan, samenwerking te bevorderen en uw geloofwaardigheid bij anderen te vergroten.
  • Uw productiviteit en succes te vergroten door een gemeenschappelijke taal te spreken met anderen over welk gedrag meer gewenst is, thuis of op het werk.
  • Uw geprefereerde werkstijl en werkomgeving te bepalen om de beste baan, rol en/of carrière voor uzelf te kiezen.
  • Een plan te ontwikkelen om uw stijl zonodig te versoepelen en effectiever te maken.
  • Team ontwikkeling te bevorderen door ieders sterke punten te inventariseren. 

US$25