Cart (Empty)     Login/Register    

Personlig Stil Indikator

Bookmark and Share

 

PSI kan hjälpa dig att:

  • Identifiera din grundläggande personliga stil i kontakt med människor ochinför olika uppgifter.
  • Få bättre förståelse för och accepterande av andra.
  • Fastställa konsekvenser av egen personlighetstyp i interaktion med andra.
  • Fastställa dina reaktioner i samband med stress och få kunskap om hur dukan kompensera eventuella svagheter.
  • Få en bättre kunskap om andras stiltyper och hur du ska agera i kontaktenmed dessa. Få kunskap om mänskligt beteende som du kan använda för attskapa harmoni i relation med andra.
  • Öka din produktivitet och framgång genom ett gemensamt språk när dupratar med andra om stilbeteenden privat eller i arbetslivet.
  • Bestämma vilken arbetsstil och arbetsmiljö som passar bäst för dig, så att dukan välja jobb, roll och/eller karriär på ett mer medvetet sätt.
  • Ta fram en plan för att öka din egen flexibilitet och effektivitet inför olikauppgifter och i interaktion med andra.
  • Möjliggöra teamutveckling genom en noggrann bedömning avteammedlemmars styrkor.

 

US$25