Cart (Empty)     Login/Register    

Jobb stil indikator

Bookmark and Share

 

JSI kan vara ett hjälpmedel för att:

  • bestämma specifika stilmönster och krav för ett jobb eller ansvarsområde
  • förstå hur andra teammedlemmar ser på egenskaper och krav för det specifika uppdraget
  • kartlägga viktiga stilmönster för ett nytt uppdrag eller affärsmöjlighet
  • ge ett underlag för medarbetare att bättre matcha personlig profil med jobb och karriärmöjligheter
  • öka möjligheterna för ett bättre teamarbete genom rotation av ansvarsområden och roller för att bättre passa den enskilde individen.

 

US$12